Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Kao pastir napasat će stado svoje; mišicom svojom skupit će jaganjce i nosit će ih u naručju svojemu.

Izaija 40:11

Kontakt