Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Što god činite, radite zdušno — kao Gospodinu, a ne ljudima.

Kološanima 3:23

Najnovije

Bog na potezu

Toga dana moja je šahovska partija morala biti prekinuta. Vjerno smo uslikali položaj figura, zapamtili tko je na potezu i dogovorili se da ćemo svakako dovršiti ovu igru. Kako li smo samo malo znali da smo upravo povukli svoje posljednje poteze i da će ta partija, barem što se ovoga kampa tiče, ostati nedovršena!

Kontakt