Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina i kliče duh moj u Bogu, Spasitelju mojemu.«

Luka 1:46-47

Najnovije

Bog na potezu

Toga dana moja je šahovska partija morala biti prekinuta. Vjerno smo uslikali položaj figura, zapamtili tko je na potezu i dogovorili se da ćemo svakako dovršiti ovu igru. Kako li smo samo malo znali da smo upravo povukli svoje posljednje poteze i da će ta partija, barem što se ovoga kampa tiče, ostati nedovršena!

Kontakt