Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Ja, evo, činim nešto novo, već izniče.

Izaija 43:19

Kontakt