Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Bogu ništa nije nemoguće!

Luka 1:37

Najnovije

Pola stoljeća s Kristom (III. dio)

A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu prema bogatstvu svojemu, u slavi, u Kristu Isusu. (Flp 4:19)

Kontakt