Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Dobro, slugo valjani i vjerni!

Matej 25:21

Najnovije

Jednostavna

1. koja se lako može shvatiti, izvršiti, riješiti itd; opr. složena, komplicirana 2. koja nije kićena, ukrašena 3. koja se ne izdvaja od drugih; neizvještačena, neusiljena, prirodna

Kontakt