Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

...da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga spoznate.

Efežanima 1:17

Najnovije

"Čitaj Bibliju, moli svaki dan - tada rasti ćeš."

A Isus dozove dijete, postavi ga posred njih te reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.«

Kontakt