Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Svako dobro darivanje i svaki savršen dar odozgo je.

Jakovljeva 1:17

Najnovije

Novi dom Kristove pentekostne crkve Varaždin

Osvrni se ipak na molitvu sluge svojega i na prošnju njegovu, GOSPODE, Bože moj, da bi čuo vapaj i molitvu što je sluga tvoj danas pred tobom moli; da bi oči tvoje bile otvorene nad ovim Domom obnoć i obdan, nad ovim mjestom za koje si rekao: ‘Tu će biti ime moje’; da bi čuo molitvu što će je sluga tvoj moliti prema ovome mjestu.

Kontakt