Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Bogu je sve moguće.

Matej 19:26

Najnovije

Anđeoska vijest

A anđeo, odgovorivši, reče ženama: "Vi se ne bojte! Ta znam da tražite Isusa raspetoga. Nije ovdje jer uskrsnu kao što reče."

Kontakt