Kristova pentekostna crkva Varaždin

Postoji istinska sreća

Želim je pronaći

Stih dana

Znajte da je GOSPOD izdvojio pobožnika svojega; GOSPOD će prisluhnuti kad ga zazovem.

Psalam 4:3

Najnovije

"Čitaj Bibliju, moli svaki dan - tada rasti ćeš."

A Isus dozove dijete, postavi ga posred njih te reče: »Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.«

Kontakt