Crkvene novosti

Crkvene novosti

Ovaj je prostor posvećen najnovijim događajima u našoj crkvi.

Članci

Radni kamp 2019.

Služili smo generacijama koje dolaze, nekim služnicima koje će Bog jednoga dana poslati u Otok, nekim dušama koje će Bog tamo spasiti i nekim slugama koje će Bog od tamo pozvati dalje.