Duhovna misao

Duhovna misao

Promišljanja duhovnih ljudi o životu i svijetu koja nas potiču da svoje srce čuvamo čistim, a svoje misli usredotočene više na Boga nego na sebe same.

Članci

Uskršnji Quattro stagioni (IV)

Kao da je grubost i surovost svih ovih godina zatomila svu moju čovječnost u meni: bio sam stroj za ubijanje, spreman učiniti bilo što što će donijeti novac. I kao da se ovdje u strahoti ove ćelije smrti moja čovječnost ponovo budi u meni.