Isus u mojoj obitelji

Isus u mojoj obitelji

Odgoj i podizanje djece je odgovoran posao pred Bogom, a osim što je odgovoran, kroz odgoj djece i kroz raznovrsne primjere iskustva s djecom i sami možemo puno naučiti i mijenjati se. Nije slučajno da je Isus blagoslovio djecu i učio učenike da budu kao djeca.

Članci

Što ako obolim od koronavirusa?

Previše je oko mene starijih ljudi i kroničnih bolesnika. Onih koje stručnjaci i mediji nazivaju rizičnima. Previše je oko mene i mladih ljudi i djece koji su slabog imuniteta i nižu prehladu za prehladom. Previše je i onih koji su prisiljeni svaki dan biti u bliskoj interakciji s mnogim potencijalnim prijenosnicima virusa. Previše a da se moja glava ne bi ugrijala. Što ako...?