Iz života zajednice

Iz života zajednice

Događanja, novosti i aktivnosti u našem malom univerzumu.

Članci

Godinu okruni dobrotom svojom

Tebi, Bože, na Sionu hvala pripada; i tebi se ispunja zavjet. K tebi koji molitve saslušaš dolazi svako tijelo. Bezakonja me nadvladaše, prijestupi naši, al’ ti ćeš ih očistiti. Blažen onaj kojega si izabrao i priveo k sebi da boravi u dvorima tvojim! Nasitit ćemo se dobrima Doma tvojega, svetoga Hrama tvojega. (...) Godinu okruni dobrotom svojom. (Ps 65:1-11)