O nama

Postojanje Boga, duhovnog svijeta i vječne egzistencije, što ne možemo razabrati svojim tjelesnim osjetilima, jest stvarnost koja se doseže vjerom. Naš je cilj živjeti i promicati takvu vjeru koja nas uvodi i vodi kroz zakonitosti te nevidljive stvarnosti u skladu s realnošću našeg materijalnoga života. Izbjegavanjem formalizma i ceremonijalizma te s druge strane iskrenim i otvorenim traženjem Boga svatko od nas može iskusiti doživljaj topline Božje ljubavi.

Božje je oko nad svakim od nas. On je živ. On se želi očitovati svakom čovjeku, bez obzira na njegovu boju kože, spol, dob, okolnosti ili tradicionalne stečevine. No zbog svoje grješne prirode, čovjek se ne može osloniti samo na svoju doživljajnost Boga. Osjećaji su varljivi i promjenjivi, stoga je u svome suverenom sveznanju i ljubavlju prožetom proviđenju Bog čovječanstvu dao nešto što je čvrsto, jasno i što je dio njega (a samim time i savršeni odraz nevidljive duhovne stvarnosti), dao mu je svoju Riječ, BIBLIJU.

Dakle, vjerujemo da je Biblija potpuno i u cijelosti nadahnuta. Time je ona postala: temelj na kojemu se trudimo nadograditi svoj život, temelj našega nauka i temelj naše misijske aktivnosti. Biblijski život i biblijska vjera nešto su što smo osobno iskusili kao ono što donosi potpuni plod: osobni mir, zadovoljstvo, sigurnost, snagu djelovanja i nadnaravno očitovanje Božje slave. To što smo primili želimo sačuvati, svakodnevno usavršavati i nesebično promicati.