Tvoja zločestoća

Nedavno je neočekivano došla do nas jedna "djevojčica" s riječima: "Ovo je za tebe od tvoje Zločestoće!" Ponukao me taj događaj (možda zato što se radi o jednoj meni posebno dragoj "djevojčici") na razmišljanje o svojim (našim) dolascima Bogu kad nakon izbivanja iz njegove prisutnosti samo banemo s nekim našim "poklonima" i "žrtvama". Koliko sam puta dolazila Bogu skrušeno, ponizno, priznavajući svoju nedosljednost, svoje padove... svoju zločestoću. Želeći to sve poravnati, dolazim k njemu s nekim "poklonima" i nadom da će me Bog ponovo primiti.

A Bog - Bog koji je uvijek tu i koji me uvijek privlači svojom ispruženom rukom - privlači svoju Zločestoću k sebi u zagrljaj.

Ljubica

Komentari 0